TALENT VOLCÀNIC

Talent Volcànic és un concurs d’entreteniment dirigit a persones a partir de 7 anys d’edat. Hi poden participar totes aquelles persones que tinguin una habilitat artística i/o musical. La data límit de la inscripció és el 30 de juny. La inscripció és gratuïta. Les persones interessades a participar a ‘Talent Volcànic’ han d’omplir el formulari i seguir les indicacions.

INSCRIU-TE


    Els efectes previstos a la Llei orgànica15/1999, de 13 de desembre sobre Protecció de dades de caràcter personal, el inscrit al càsting del programa queda informat i personals proporcionades s’incorporin als fitxers titularitat d’Olot Televisió