06.30 Les Notícies + El temps

07.00 Connecti.cat (Reemissió)

08.00 Viure des de l’essència

08.30 Tremolors

09.00 Torna-la a tocar, Sam

09.30 MAC Exprés

10.00 Programació infantil

12.00 Clínica integral

13.00 Què fan avui per sopar?

13.15 Paisatges encreuats

13.45 Del paisatge a la taula

14.00 Les Notícies

14.30 Tremolors

15.00 MAC Exprés

15.30 Torna-la a tocar, Sam

16.00 Programació infantil

17.00 Missa de Montserrat. Ofici Divendres Sant

19.00 Arrelats

19.30 Paisatges encreuats

20.00 Les Notícies

20.45 Processó del Sant Enterrament de Tarragona

00.45 Del paisatge a la taula

01.00 Tremolors

01.30 MAC Exprés

02.00 Connecti.cat (Reemissió)

03.00 Arrelats

03.30 Torna-la a tocar, Sam

04.00 Teló de fons

04.30 MAC Exprés

05.00 Arrelats

05.30 Viure des de l’essència

06.00 Territori contemporani